Česky English Deutsch Pусский

MUDr. Slíva František

1978 - Absolvent Lékařské fakulty UP v Olomouci. Promován doktorem medicíny - MUDr. v oboru stomatologie

1982 - Atestace I. stupně v oboru praktické zubní lékařství

1981 - 1992 - Odborný asistent a zástupce přednosty oddělení čelistní a obličejové chirurgie Baťovy nemocnice Zlín.

1992 - Specializační atestace v oboru čelistní a obličejová chirurgie – dlouhodobý studijní pobyt k přípravěke specializaci naklinických pracovištích. Masarykovy univerzity v Brně.

1993 - Otevření vlastní privátní praxe ve Zlíně se specializací v oboru čelistní a obličejové chirurgie a dentální implantologie a komplexní stomatologické péče.

2007 - Otevření nového klinického pracoviště Medifis Clinic s oddělením poskytujícím specializovanou a komplexní stomatologickou péči a s oddělení rehabilitačním poskytujícím komplexní odbornou léčebnou rehabilitační péčí.

Pracoviště je akreditováno pro postgraduální výuku v oboro stomatochirurgie.

1994 - 1998 Inicioval vývoj a vedl klinické zkoušky pro resorbovatelné biokolagenní membrány uvedené na trh pod výrobním názvem HyproSorb F.

1992 - 2008 Studijní pobyt ve Švédsku, Francii, Rakousku, vlastní přednášková činnost s prezentací klinické práce v rekonstrukční chirurgii orofaciální oblasti s využitím dentálních implantátů u nás a v zahraničí.

Přednášková činnost v rámci vzdělávácíh programů ČSK, IKČR, Quintessenz, Sympozia Středoevropské implantologické dny.

Externí konzultant Univerzity T.Bati pro vývoj a aplikaci nano a biotechnologií.

Člen České společnosti maxillo-faciální chirurgie, České stomatochirurgické společnosti, Implantologického klubu ČR, Purkyňovy společnosti.

Absolvované kurzy s certifikací:

1992 - Sympozium Basilej – Aplikace neinvazívní laserové terapie Lasotronic

1992 - Implantologický kurz Straumann, Freiburg

1994 - Prof. Binder, prof. Champy: Osteosynteza v maxilofaciální oblasti

1994 – Doc. Stranad – Klinická aplikace implantologického systému Impladent, Lasak

1994 - prof. Vaněk Implantologický kurz Timplant

1995 - Kurz dentální implantologie systému VNI

1995 - Kurz dentálních implantátů B.I.T.Impla

1998 - Kongres 15 let orální chirurgie Vídeň – prof. Wattem

2000 - Mezinárodní kongres IKČR – Sand in Taufers

2002 - prof. Ericsson Nobel Biocare komninovaný praktický a teoretický kurz systému

Branemark

2002 - Chirurgie zubních retencí, mezičelistníc anomalií a astetická chirurgie obličeje

2003 - Sympozium – Orofaciální onkologie, chirurgie čelistního kloubu, preprotetická chirurgie v éře implantátů a chirurgie čelistní dutiny

2003 - Dr. Lindberg, Švédsko – Immediátní zatížení implantátů

2004 - Spolupráce čelistního ortopéda a implantologem a parodontologem.

2004 - Nobel Biocare Goteborg – Karlskoga, Stockholm - Ti unit, povrchová úprava implantátů.

2006 - European Association for osseointegration kongres - Zurich

2006 - Meznárodní kongres IKČR Sand in Taufers -

2006 - Prof Zechner - Nobel Biocare - CT navigovaná implantologie Nobel Guide

2006 - Praha Direm Nobel Biocare – výhledy a trendy v estetické stomatologii a implantologii

2007 - European Association for osseointegration kongres - Barcelona

2008 - European Association for osseointegration kongres - Waršava

2008 - XLVII. Kongres IKČR – Christchurche, Nový Zeland

2009 - European Association for osseointegration – Monaco

2010 - European Association for osseointegration – Glasgow

2011 - European Association for osseointegration – Athens

Přednášková vzdělávací a publikační činnost: Kombinované teoretické a praktické semináře pořádané naším oddělením.

1998 - Vzdělávací centrum Nadace T. Bati - Osseointegrace- léčebný plán, klinická kriteria, operační techniky,

spoluprácepraktickýzubnílékař – chirurg

1999 - Vzdělávací centrum Nadace T. Bati - Topograficko - anatomické předpoklady implantace

1999 - Vzdělávací centrum Nadace T. Bati – Biokimpatibilita – reakce tkáně na přechodu kost implantát, indikace a kontraindikace, kvalita a kvantita kostní tkáně, princip týmové spolupráce. Léčebný implantologický protokol. Náhrada jednoho zubu implantátem ve frontálním a laterálním úseku horní a dolní čelisti.

1999 - Vzdělávací centrum Nadace T. Bati – Chirurgický postup při osseointegraci. Pravidla k provedení úspěšné osseointegrace, kritéria úspěšnosti osseointegrovaných implantátů.

Zatížení protetické konstrukce. Částečné zubní náhrady nesené implantáty ve frontálním a laterálním úseku horní a dolní čelisti.

1999 - Vzdělávací centrum Nadace T. Bati – Chirurgické operační techniky užívaní v orální implantologii. Totální náhrada horní a dolní čelisti řešená implantáty. Korektní řešení okluzních vztahů v jednotlivých indikacích. Udržovací terapie – recall. Komplikace a neúspěchy.

1999 - Vzdělávací centrum Cresco Ti Praha – CrescoTi koncept – synonymum jednoduchosti

2000 - Vzdělávací centrum Nadace T. Bati – Okamžitá versus odložená implantace. Implantologie – kolik vyšetření potřebujeme?

2000 - Mikro versus makro chirurgie. Léčebný plán k dlouhodobému úspěchu.

2000 - Brněnské implantologické dny - poster – Substituce kostních defektů bioaktivní keramikou.

2000 - Vzdělávací centrum ČSK Olomouc – Implantologie – teorie a praxe.

2002 - Kongres Piešťany, Slovensko – Chirurgický a protetický protokol v implantologii. Kritéria pro výběr implantologického systému.

2002 - Prof. Ericsson, Dr. Slíva - RegPharm Praha – Chirurgický a protetický tréninkový kurz, Ošetření v jednom dni – Brånemark System Novum.

2002 - Kongres IKČR – Fixní podmíněně snímatelná náhrada defektů chrupu nesená implantáty řešená pasivně přesnou konstrukcí Cresco-Ti / Astra Tech Švédsko/

2002 - Zlín Dental – Implantologické ošetření v jednom dni- Brånemark System Novum

2002 - Kongres IKČR Teplice – Ošetření bezzubé čelisti fixní náhradou s precizací konstrukce.

2003 - Implantologické sympozium Vysoké Tatry, Slovensko – Aktuální trendy v implantologii,možnostizkrácenídobyléčení.

2003 - Reg-Pharm Praha, Dr. Slíva – Praktický a teoretický kurz – Replace Select Nobel Biocare

2004 - Lasak s.r.o. Dr. Slíva – Zrácení léčebného času při ošetření systémem Impladent.

2004 - Straumann Meeting – Ormed Praha - Immediátní zatížení implantátů

2005 - Reg-Pharm, Nobel biocare – Proč spolupracovat s implantologem

2007 - Uherskobrodské implantologické dny – Využití navigované implantologie pro koncept okamžitého zatížení Nobel Guide - Teethinan Hour, koncept ošetření All-on-4 Nobelbiocare

2008 - Nový Zéland - Christchurche – Immediátní implantace a zatížení po extrakci zubů v horní čelisti u onkologicky léčeného pacienta.

Aktuality

Přijímáme pacienty
na dentální hygienu
Ordinační hodiny chirurgie

PO - ČT 7:00 – 15:00 hod.
7:00 – 14:00 hod.

Ordinační hodiny stomatologie

PO - ČT    7:00 – 15:00 hod.
   7:00 – 14:00 hod.

Kontaktujte nás

tel.: +420 777 002 015
tel.: +420 733 153 946
e-mail: recepce@medifis.cz

www.medifis.cz | Copyright © 2012 Medifis, s.r.o. eDesign - tvorba www stránek